Noves modalitats de suport a les tasques de secretaria d’un congrés

Una de les empreses que col·laboren amb l’APAC en l’organització de congressos ofereix als nostres promotors noves modalitats, més econòmiques, de suport a les tasques de la secretaria tècnica. Els promotors podran triar el paquet complet, que abraça des de la coordinació de tots els serveis a la recepció i control d’inscripcions i l’assistència durant el congrés, o diversos paquets que ofereixen serveis parcials, com ara, per exemple, només el control de les inscripcions i el tancament dels comptes.

Amb aquesta oferta pretenem que els organitzadors dels nostres congressos puguin gaudir d’un suport que els és molt necessari malgrat les limitacions pressupostàries que, en general, pateixen actualment.