L’Organització Mundial de la Salut tria Casa Convalescència

La WHO Regional Office for Europe, a través de la seva WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening, ha triat la seu UAB – Casa Convalescència per organitzar-hi  algunes de les seves activitats de formació més rellevants, per la seva condició d’espai singular, patrimoni de la humanitat per la UNESCO, però sobretot perquè, per la seva condició d’espai universitari, té una tradició d’acolliment d’esdeveniments acadèmics de perfil molt alt.

Des de 2011 s’han celebrat a Casa Convalescència  dues edicions del Barcelona Course in Health Financing, que té per objectiu analitzar els instruments polítics més eficaços per millorar el rendiment dels sistemes de salut, a través d’avançar en les polítiques de finançament d’aquests sistemes. Es tracta de veure com es pot aconseguir i mantenir una cobertura universal tot cercant la manera de contrarestar els efectes de la crisi econòmica.

El proper dia 25 de setembre, la World Health Organization torna a Casa Convalescència per organitzar-hi el Flagship Course for Health Systems Strengthening, amb la col·laboració del World Bank Institute i del Health Policy Analysis Center of Kyrgyzstan. El curs, obert als 53 estats membres de la regió europea, s’impartirà en anglès amb traducció simultània al rus, i tractarà sobre l’enfortiment dels sistemes de salut, fent especial atenció al tractament de les malalties no contagioses. 

Un nombre important de professors i conferenciants de primer nivell, especialistes en salut pública, en finances dels sistemes sanitaris i analistes de temes de salut, compartiran els seus coneixements i experiència amb un auditori format per responsables polítics de temes de salut, responsables de finances, ONG especialitzades, institucions acadèmiques i proveïdors de serveis de salut, públics i privats.

Aquests cursos de la WHO confirmen la idoneitat, i la vocació, de Casa Convalescència per acollir esdeveniments científics d’excel·lència, en particular els vinculats amb les Ciències de la Salut i de la Vida, els quals constitueixen una part important de la seva activitat. Celebrem poder proporcionar un espai confortable i una atenció acurada que afavoreixin la formació dels responsables de millorar la vida de les persones.