Trobada a la UAB d’Oficines de Congressos d’Universitats Espanyoles i del Regne Unit

La darrera setmana de febrer, s’han celebrat a la UAB l’8º Encuentro de Oficinas de Congresos de Universidades y Fundaciones Universitarias (OCUE) i l’Overseas Venuemasters Network Meeting. 15 Institucions membres de l’Associació que aglutina aquestes oficines a l’Estat Espanyol i 10  membres del consorci Venuemasters, que agrupa els organismes  de les universitats del Regne Unit que s’ocupen de promocionar els seus espais i serveis per a la celebració d’esdeveniments, han posat en comú les seves experiències i han debatut la problemàtica que comparteixen, en les diverses sessions de la jornada sobre The Marketing of UK and Spanish Venues.

Prèviament, en una jornada pròpia, els membres d’ OCUE  van analitzar els elements que intervenen en la proposta i la promoció de la candidatura d’una seu, amb la col·laboració de diversos professionals del sector turístic (del Barcelona Convention Bureau, d’una OPC, del CCIB) i dos universitaris (una professora promotora de reunions i una oficina universitària de congressos).En una altra taula rodona van tenir l’oportunitat de posar-se al dia sobre  la implementació de la qualitat en la gestió d’esdeveniments i sobre l’ús de les eines 2.0 en la seva activitat.

Els assistents a les jornades van valorar molt positivament tant els debats suscitats en les reunions de treball com el networking que es va establir entre col·legues espanyols i britànics. A partir d’aquesta experiència tan positiva,  l’Asociación de Oficinas de Congresos de Universidades y Fundaciones Universitarias  i el Consorci Venuemasters estudiaran fórmules de col·laboració futures que permetin als membres d’ambdues organitzacions de millorar la seva pràctica professional tot aprenent de l’experiència dels altres.