2012, any de Congressos als Campus de la UAB.

2012, any de Congressos als Campus de la UAB.

2012, any de Congressos als Campus de la UAB.

Malgrat que la situació de crisi econòmica està maltractant durament l’activitat científica i de recerca, amb les retallades que pateixen tant els pressupostos de les Universitats Públiques com  els d’altres organismes relacionats, l’activitat no s’atura.  En aquest sentit, el dinamisme de la comunitat científica de la UAB i del seu Parc de Recerca ha quedat palès en l’important nombre de congressos que s’han organitzat als campus de la nostra universitat, sense comptar cursos, workshops i d’altres reunions científiques, durant l’any 2012.

Segons les nostres dades, i amb la nostra col·laboració,  s’han celebrat 43 congressos als campus de la UAB, 18 al campus de Bellaterra i 25 al de Barcelona, a Casa Convalescència. A aquests n’ hem de sumar 12 més que, organitzats també per investigadors de la UAB o del Parc de Recerca, s’han produït en  d’altres seus. En total, doncs, han estat 55 congressos.

La majoria  han estat de mida mitjana i petita, de 50 a 300 assistents, com és habitual, ja que majoritàriament es tracta de reunions molt especialitzades. L’any 2012, el congrés més gran que hem acollit ha estat l’European Veterinary Emergency & Critical Care Society Conference -EVECCS 2012, amb 322 assistents,  a l’Hotel Campus,  on s’han  celebrat íntegrament (sales, àpats i allotjament) 6 congressos de disciplines diverses: gramàtica generativa, nanometrologia, ciència política, electrònica, etc.

A l’Hotel i als apartaments de Vila Universitària s’hi han allotjat també els assistents als 12 congressos que han tingut lloc en algunes facultats del campus: estudis medievals, història contemporània, veterinària, periodisme, educació, etc. Destaquen els tres congressos promoguts pel Centre de Recerca Matemàtica.

A Casa Convalescència hi hem acollit 25 congressos, dels quals  només 2 han tingut més de 200 assistents, 14 n’han tingut entre 100 i 200 i 9   menys de 100. És interessant constatar l’ interès que desperta la nostra seu entre els organitzadors d’aquest tipus d’activitats, ja que més de la meitat (14) han estat promoguts per organitzadors externs a la UAB. La comunitat UAB n’ha impulsat 11.

Els  promotors interns han estat investigadors dels diferents Departaments, Instituts i Centres de Recerca, i la temàtica dels congressos variada: filosofia, ciències dels materials, microelectrònica, governança del risc, nanotecnologia, estudis xinesos, etc.

Els  organitzadors externs a la UAB han estat  institucions i associacions nacionals i internacionals com ara la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya, Institut Confuci, Centre de Regulació Genòmica, Servei d’Oncologia  Mèdica de l’Hospital Clínic, Institute of Child Health, Federación Europea de Biotecnología, Intermon Oxfam i el Laboratori ABCAM, entre d’altres.

Com és habitual tractant-se de Casa Convalescència, un nombre significatiu dels congressos (8) han estat de temàtica de Ciències de la Salut i de la Vida, el 32% del total.

Els assistents als congressos celebrats a Casa Convalescència han pogut allotjar-se en dos hotels pròxims, els quals ofereixen unes condicions especials als nostres organitzadors.