La UAB col·labora amb la lluita contra malalties neurodegeneratives

Jornada de Ataxias hereditarias a Casa ConvalescenciaA més d’organitzar la cursa per col·laborar amb la Marató 2013 contra les malalties neurodegeneratives, la UAB ha acollit enguany diversos congressos sobre aquestes malalties, organitzats per Investigadors i associacions d’afectats, que s’han reunit a l’Hotel Campus i a Casa Convalescència.

El mes de Juny, l’Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis  va aplegar 110 persones, professionals sanitaris, familiars i malalts, en un congrés internacional que tenia com objectiu divulgar les darreres recerques sobre la malaltia i possibilitar el diàleg entre investigadors i afectats.

A l’octubre va tenir lloc el IX Congreso Internacional Médico-Familiar MPS España, amb 150 assistents, organitzat per l’Asociación Española de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, que es proposava, com l’anterior, donar a conèixer les darreres novetats terapèutiques i promoure un espai de trobada entre professionals reconeguts i famílies afectades.

També el mes d’octubre, la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol , juntament amb dues altres institucions, va organitzar unes jornades sobre  Atàxies Hereditàries i la malaltia de Parkinson, en les quals 150 experts i malalts van conèixer les darreres investigacions i teràpies d’aquestes malalties i van debatre aspectes tan rellevants com l’empoderament  de les associacions de pacients.

Finalment hem de citar la reunió anual, organitzada per la Fundació Doctor Rubert, de l’Eurordis que és una aliança internacional de 561 organitzacions de pacients, de 51 països, i que és la veu de 30 milions de persones afectades per malalties rares a Europa, entre les quals moltes neurodegeneratives.

Ens omple de satisfacció haver tingut l’oportunitat de col·laborar amb alguns dels qui s’ocupen d’investigar la manera de combatre aquestes malalties i de millorar les condicions de vida dels qui les sofreixen.