CoDeS Final Conference a l’Hotel Campus de la UAB

En molts llocs del món  hi ha comunitats en risc per causa de la globalització. Les escoles són institucions clau en  les comunitats que han de fer front a un futur incert, per això la col·laboració entre les escoles i aquestes comunitats és fonamental per facilitar un desenvolupament sostenible, tant a nivell local com global.

La xarxa CoDeS (School Community Collaboration for Sustainable Development) culmina ara tres anys de treball   sobre com promoure una col·laboració exitosa entre escoles i comunitats i aplega els seus components en una Final Conference perquè puguin intercanviar experiències sobre aquest tema. Aquesta reunió tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de maig 2014 al centre de congressos de l’Hotel Campus. 

Més de 80 experts de diversos països europeus (educadors ambientals d’ONG, responsables de les polítiques educatives i ambientals de les diverses administracions,  investigadors en temes educatius, mestres, estudiants, etc.) es trobaran  per debatre els reptes que les ciutats i les regions de països amb economies desenvolupades o emergents enfronten en termes de sostenibilitat i com l’escola hi ha de participar. Es tracta, en definitiva, d’elaborar i difondre una perspectiva europea sobre processos d’aprenentatge, models, valors i eines.

Els donem a tots la benvinguda a la UAB i  confiem que el confort i els serveis del nostre  Hotel els permetin de fer una bona feina. #CODESBCN

Sala Lluís Vives blog