UAB campus: balanç 2014

Congrés SEUP

 

 

 

 

 

L’any 2014 Catalunya ha rebut 16,7 milions de visitants estrangers dels quals més de 8 han triat la ciutat de Barcelona, la tercera ciutat europea més visitada només darrere de Londres i París.  La nostra ciutat és una de les predilectes del turisme jove, la primera del món en nombre de congressistes i la quarta en nombre de reunions.

La posició de lideratge mundial en l’àmbit del turisme de reunions, que en els darrers 20 anys ha experimentat un creixement del 95%, es deu a factors com la fortalesa de la marca Barcelona, les infraestructures que poden acollir esdeveniments de grans dimensions, les campanyes de promoció, la creativitat i la innovació, però també al fet que hi ha una comunitat científica de gran prestigi, especialment de l’àmbit mèdic, que convoca un nombre significatiu de congressos i altres reunions.

En el moment actual, en ple debat sobre el model turístic que es vol per la ciutat de Barcelona, l’aposta per un turisme sostenible i de qualitat comporta un renovat interès per atraure aquest tipus de visitants, que ja són més  d’1,6 milions i que representen el 10% del total de turistes estrangers de Catalunya.

Aquesta situació positiva ha tingut el seu reflex en la presència d’aquest tipus d’activitats en els nostres campus: a Bellaterra, l’Hotel Campus i algunes facultats han acollit un total de  18 congressos, de tipologia molt variada, a més d’altres reunions científiques i cursos de formació. Destaquen les 6 Escoles d’Estiu sobre temàtiques tan diverses com química, tecnologia ambiental, producció d’aliments d’origen animal, simulació social i comunicació. A Casa Convalescència, a Barcelona, s’hi han celebrat 17 congressos, molts de ciències de la salut i de la vida, i també cursos i reunions de temàtica diversa.

Els promotors d’aquestes activitats són membres de la comunitat de la UAB i del seu Parc de Recerca en un 50% aproximadament i l’altre 50%  laboratoris farmacèutics, empreses de formació, Institucions d’àmbit sanitari i d’altres, a Casa Convalescència. A l’Hotel Campus destaca la presència d’empreses del Vallès, institucions culturals i polítiques de la comarca i també les de tipus social i religiós.

L’altre gran segment de visitants que marca tendència a nivell mundial i també a casa nostra és el dels joves, els Millenials, que representen més o menys el 20% dels viatgers internacionals. l’Estat Espanyol és la tercera destinació predilecta a nivell mundial (només darrere dels EEUU i França)  i en particular Barcelona.. Aquests joves viatgen per plaer (47%), per estudiar idiomes (22%), per estudiar altres matèries (15%), per adquirir experiència laboral (15%), per fer esport, etc..

Els nostres campus, per la seva mateixa naturalesa i per la qualitat dels seus serveis, són idonis per acollir moltes de les activitats que interessen els joves. Així, l’any 2014 hem acollit i allotjat a Vila Universitària i a l’Hotel Campus 11 grups d’estudiants del programa Study Abroad Taylor Made, asiàtics llatinoamericans i d’altres llocs del món, interessats en temes de cultura catalana i espanyola, cuina mediterrània, llengua  castellana, negocis i empresa, finances, veterinària, traumatologia i ortopèdia,  política, etc.  El programa University Residential Camps, adreçat als més joves, ha aportat 5 grups interessats en activitats educatives i esportives.

A més l’Hotel Campus ha allotjat 5 grups de joves que han participat en competicions esportives (hoquei, tenis, etc.) i d’altres que feien viatges de final de curs. Vila Universitària ha acollit també molts viatgers individuals.

Malgrat la persistència dels efectes de la crisi econòmica i de l’augment exponencial de la competència,  s’ha mantingut  el 2014 una activitat intensa en els nostres campus: ha començat a augmentar l’activitat de les empreses, i els investigadors i professionals en general  han continuat promovent trobades, comptant amb fons europeus o amb el suport de partenaires de països amb economies més potents. Confiem que el 2015 aquesta dinàmica  positiva es mantingui i que els nostres campus puguin acollir moltes, diverses i interessants activitats.