1000 Especialistes en Educació Infantil es troben al Campus de la UAB

L’Associació EECERA (European Early Childhood Education Research Association) ha volgut celebrar el 25è aniversari a la nostra universitat amb l’organització de la EECERA 25th Conference, del 7 al 10 de setembre de 2015. Aquesta trobada, que és la que aplega un nombre més important d’investigadors en educació infantil d’Europa, és un fòrum excepcional perquè els especialistes de diversos camps relacionats amb l’educació infantil (investigadors,  professors universitaris, professionals i tècnics en educació) puguin trobar-se i compartir coneixements i experiències.

Es tracta de facilitar la col·laboració entre els investigadors europeus i també amb els especialistes en educació infantil de tot el món per tal d’oferir interacció, desenvolupament i suport als interessats en l’educació infantil, de potenciar els lligams entre recerca, pràctica i polítiques educatives i d’incrementar la visibilitat de la recerca europea en aquest camp arreu del món.

Els desitgem que se sentin còmodes entre nosaltres, que facin una molt bona feina i que s’ho passin també molt bé!    