Associacions de malalts i d’especialistes en malalties rares trien el campus de la UAB

IX Congreso Internacional Médico-Familiar MPS EspañaCPISRA International Cup 2014

Els darrers anys, l’Hotel Campus ha acollit un nombre important de congressos i jornades promoguts per diverses associacions nacionals i internacionals que relacionen la pràctica de la medicina, o la recerca biomèdica, amb el seu impacte social.

D’acord amb les tendències que promouen l’empoderament dels pacients i de les seves famílies en la vivència i la gestió de les malalties, diverses associacions de malalts hi han organitzat trobades que han servit perquè pacients i especialistes comparteixin coneixements i experiències. Així, s’han celebrat a l’Hotel Campus dues edicions de dos congressos sobre malalties rares:  el IV i el V Congreso Internacional de Glucogenosis, els anys 2013 i 2014, i el IX i XI Congreso Internacional Médico-Familiar MPS España, sobre la Mucopolisacaridosis, els anys 2013 i 2015.

Aquest any 2015 hem acollit l’Express 2015Expert Patient and Researcher EURORDIS Summer School, un curs d’estiu d’una associació europea de pacients de malalties rares, i el 2016  vindran els integrants d’una xarxa europea de biotecnòlegs especialistes també en aquestes malalties: Neuromics and RD-Connect Joint Meeting 2016. D’altra banda, l’Associació TDH Vallès, que s’ocupa del trastorn del dèficit d’atenció, l’any 2014 va organitzar a l’Hotel Campus el I Congreso Nacional, Diferencias Individuales y Necesidades Educativas Específicas.

També han triat el nostre Hotel d’altres grups que hi han organitzat unes trobades més lúdiques, per exemple la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals amb la CPISRA International CUP 2013, de futbol 7, o l’Asociación Cultural de Micrisordos,  que s’hi reuniran aquest any 2016.

La presència constant d’aquests grups, i d’altres similars, demostra que el conjunt d’instal·lacions del campus són idònies per acollir-los i que els serveis són personalitzats i s’adapten perfectament a les necessitats especials de les persones: l’Hotel Campus és accessible, amb espais versàtils i habitacions adaptades, i capaç d’oferir les dietes alimentàries requerides. Vila Universitària ofereix part de les 2.193 places d’allotjament en apartaments adaptats, diverses instal·lacions esportives i espais a l’aire lliure, places, jardins i boscos, que poden ser utilitzats per demostracions, simulacres, o per activitats de lleure.

Treballem per oferir un campus accessible i amable on tothom s’hi pugui sentir confortable i estem contents de constatar que els usuaris ho reconeixen i valoren. Moltes gràcies per la vostra fidelitat.

SEUP