Presentem el model de l’APAC a les universitats franceses

 

Presentació a París

 

L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos de la UAB ha estat convidada per l’Agence de Mutualisation des Universités Françaises a una jornada, celebrada a París aquest mes de juny, sobre la necessitat de posar en valor els espais públics, entre els quals els universitaris, per organitzar-hi esdeveniments públics i privats. La jornada ha estat impulsada per l’ APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l’État), organisme estatal creat per impulsar l’explotació del patrimoni material i immaterial al seu càrrec, de gran valor però poc rendibilitzat.

Davant un públic format pels representants d’una trentena d’universitats, els responsables de les oficines de congressos de les universitats de Paris-Dauphine, Bordeaux, Toulouse 3 i Lyon 1 han exposat les seves experiències  relatives a l’acolliment tant d’esdeveniments privats com de congressos i activitats científiques: els perfils dels clients, els principals sectors d’activitat, la tipologia, la mida i la durada, les tarifes aplicades, etc.

L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos de la UAB, única universitat estrangera convidada com a ponent, ha explicat de quina manera gestiona la missió que té encomanada des de la seva creació l’any 1992, precisament rendibilitzar els espais i els serveis universitaris, tot oferint a la societat la possibilitat de fer-ne ús, així com d’ajudar els promotors en l’organització de les seves activitats.

Valorem molt positivament la relació amb els col·legues francesos que hem establert a partir d’aquesta jornada, la qual ens permetrà mantenir l’intercanvi d’experiències, sempre enriquidor, i també potenciar l’organització d’activitats en les seus universitàries d’ambdós països.