La xarxa OCUE fa 10 anys

10è Aniversari OCUE

 

 

 

 

 

 

La xarxa d’Oficines de Congressos de les Universitats i Fundacions Universitàries de l’Estat Espanyol (OCUE) ha celebrat la seva desena trobada aquest mes de març a la Universitat Politècnica de València. Les institucions que formaven part de la xarxa van decidir, després d’un temps, constituir una associació  que ha funcionat des de l’any 2011, presidida des del començament per l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos de la UAB.

Amb la seva activitat l’ Asociación de Oficinas de Congresos de Universidades y Fundaciones Universitarias s’ha proposat d’assolir dos objectius principals: contribuir a la consolidació de les Universitats com a llocs de trobada i d’organització d’esdeveniments, tot potenciant els seu rol i la seva visibilitat en l’àmbit de la indústria de reunions, i també compartir coneixements i experiències amb altres institucions nacionals i internacionals, amb experiència en l’organització d’esdeveniments i en la utilització d’espais i serveis universitaris per aquesta finalitat, perquè els associats millorin la seva pràctica professional i puguin donar un servei de qualitat als usuaris.

Passats aquests 10 anys, les 14 institucions associades valorem molt positivament la feina feta en relació als objectius de l’Associació: hem après molt els uns dels altres, hem millorat les nostres pràctiques i anem tendint a l’harmonització dels diferents models d’oficines que existeixen.

El proper objectiu és l’elaboració d’un estudi, a partir del qüestionari que s’ha enviat a totes les  Oficines, que analitzi la situació actual de la gestió i acolliment d’esdeveniments en les diverses universitats de l’Estat, per tal de fer-ne un instrument útil pel debat sobre el futur d’aquest servei i àmbit de negoci, tant en el si de les nostres institucions com en el  sector turístic.