2012, any de Congressos als Campus de la UAB.

2012, any de Congressos als Campus de la UAB.

2012, any de Congressos als Campus de la UAB.

Malgrat que la situació de crisi econòmica està maltractant durament l’activitat científica i de recerca, amb les retallades que pateixen tant els pressupostos de les Universitats Públiques com  els d’altres organismes relacionats, l’activitat no s’atura.  En aquest sentit, el dinamisme de la comunitat científica de la UAB i del seu Parc de Recerca ha quedat palès en l’important nombre de congressos que s’han organitzat als campus de la nostra universitat, sense comptar cursos, workshops i d’altres reunions científiques, durant l’any 2012.

Segons les nostres dades, i amb la nostra col·laboració,  s’han celebrat 43 congressos als campus de la UAB, 18 al campus de Bellaterra i 25 al de Barcelona, a Casa Convalescència. A aquests n’ hem de sumar 12 més que, organitzats també per investigadors de la UAB o del Parc de Recerca, s’han produït en  d’altres seus. En total, doncs, han estat 55 congressos. More