OCUE presenta un Informe sobre les Oficines Universitàries de Congressos

 

11º encuentro ocue (6)    ????????????????????????????????????

 

L’Associació d’Oficines de Congressos de les Universitats i Fundacions,  Universitàries de l’Estat Espanyol (OCUE) ha presentat l’informe “Definición y características de los modelos de Oficinas de Congresos en las universidades españolas”,  que explica els diferents models d’oficines de congressos que existeixen actualment en les diverses universitats de l’estat. El document mostra les seves característiques, funcions, organització i resultats, amb l’objectiu que esdevingui un instrument útil pel debat sobre el futur d’aquest servei.

 L’informe posa de manifest les diferències encara molt importants entre unes i altres oficines, derivades de les diverses visions de les universitats sobre la seva funció: si bé totes expressen que la prioritat és donar servei a la pròpia comunitat científica, només algunes es plantegen a més l’obligació de generar recursos per a la universitat, posant en valor el patrimoni universitari, comercialitzant els espais i els serveis, i procurant atraure a la universitat activitats organitzades per promotors externs. D’aquesta primera diferència es deriven totes les altres: l’existència d’equips més o menys professionalitzats i amb més o menys recursos, el volum d’actes organitzats i el  retorn econòmic obtingut, la tipologia dels promotors atesos, la utilització o no d’instruments propis de màrqueting i de comunicació, la relació amb el sector turístic dels corresponents territoris, etc.

L’Associació confia que aquest estudi contribueixi a la consolidació de les Universitats com a llocs de trobada i d’organització d’esdeveniments i a que els equips de les oficines de congressos millorin la seva pràctica professional per tal d’oferir un servei de màxima qualitat als usuaris.

Si volen consultar aquest treball no dubtin a adreçar-se a nosaltres: [email protected]