Des de 2011 organitzem el nostre campus a la UAB perquè l’hotel ens ofereix tots els serveis, per la proximitat i excel·lent comunicació amb Barcelona, per les instal·lacions esportives i per la seguretat…

The Fursan FC Football Barcelona 2014

Dr. Rami Kamal

Servei d’Activitat Física (SAF), Hotel Campus, Vila Universitària

1-20/ agost/ 2014