Tots els companys que vénen es sorprenen de la bellesa dels espais i de la comoditat, perquè la infraestructura és molt adient per organitzar un congrés d’aquesta naturalesa…

25 Congreso Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial

Dr. Josep M. Bosch i Fontcuberta

Casa Convalescència – UAB Campus

6 – 8/ novembre/ 2014